Kristin Eliasen

Research Compliance Administrator
Kristin Eliasen

Education

B.S./M.S., Biotechnology, University of Nevada, Reno, 2011