Exam Results

June 30, 2020 Written Exam results - Las Vegas
First Name Last Name Sampling and Density Aggregate Asphalt Asphalt Extended
Sheldon Agee pass
Ian Alexander pass
Payton Ballard pass
Anthony Brower pass
Don H. Chenault pass pass
Jared Clements pass
Eric R. Dominguez pass
Brian J. Eller pass
Jerek Erickson pass
Juan Espinosa-Luquin
Phillip Loki Ezpeleta pass
Tyrell J. Farnes pass
Tiffany B. Fuller pass
Randy M. Garcia pass
Ablelom Ghirmay
Derek Graff pass
Erik Hooper pass pass
Zachelle Jordan
Agatha Denise Lallana pass
Harvey McHugh pass
Lance Metha pass
Brian Mitchell pass pass pass
Derian Nava-Solorio
Kerry Nguyen pass
Luis D. Obcena pass
Jesus I. Ramirez pass
William A Recob pass pass pass
Derek J. Rickart pass
Erick Rivera
Manuel Salazar pass pass
Steven Salazar pass
Andrew M. Skeen pass
Cassidy Snook pass
Alejandra Soto pass
Mark Ulep
Elivis Williams
Matthew Woods
Elijah Yeckes pass
Don Yoon pass
June 2, 2020 Written Exam results - Reno
NAME Sampling and Density Aggregate Asphalt Asphalt Extended
Jacob Carter PASS PASS PASS
Jeremy Aleman PASS
John Rowe PASS PASS
Matthew Wimberly PASS
Brad Pillsbury PASS
Michael Everts PASS
Alvaro Pezoa PASS PASS PASS
Alexander Hampel PASS PASS
Anthony Crew PASS PASS
Gilbert Morales PASS
Kevin Gentolizo PASS PASS PASS
Nathan Burke PASS PASS PASS
William Neumann PASS